papağan hastalığı - Hasta Sözlük
Hastalığın başka yollarla bulaştığı az görülür. Papağan hastalığına tutulan bir insandan başkalarına hastalığın geçtiği ya da hastalıklı bir kuşun ısırdığı insanda bu hastalığın oluştuğu olaylara az rastlanır. Hastalıklı kuşun etini yiyen insanlarda ise papağan hastalığı kesinlikle oluşmaz.
Solunum yolları ile vücuda giren psitakoza yol açan bakteriler, kana karışarak, akciğerlere, karaciğere ve dalağa taşınırlar ve bu organların yangılanmasına yol açarlar. Yangılanma sonucu, akciğerlerdeki alveollere lenfosit ve alyuvarlar dolar.
Hastalığın ilk belirtileri şiddetli baş ağrısı, yüksek ateş ve titreme nöbetleridir. Sırttaki ve boyundaki kaslarda spazm oluşur ve hastanın vücudunda döküntüler görülür. Hastanın, burnu kanar, gözleri ışığa karşı duyarlılaşır, sindirim yolları anormal çalışır. Boğaz yangısı ile birlikte kuru bir öksürük oluşur. Kuşlarla yakın teması olan insanlarda, yüksek ateş ve zatürre belirtileri ile birlikte hastanın dalağının büyüdüğü saptanırsa papağan hastalığından şüphe edilir. Ancak, hastalığı teşhis etmek için laboratuvar çalışması yapılması gerekir. Papağan hastalığının kendine özgü belirtileri olmadığı için laboratuvarlarda yapılan testler hastalığın teşhis edilmesinde önemli bir rol oynar.
Papağan hastalığının tedavisi antibiyotiklerle, genellikle tetrasiklin ile yapılır. Karaciğer yangılanması nedeniyle sarılık olan hastalarda oldukça ağır gelişen papağan hastalığı ölüme sebep olabilir. Papağanlardan insanlara geçen hastalık, kümes hayvanlarından bulaşandan daha tehlikeli sonuçlara yol açar.
Kuşlardan insanlara geçen mikrobik bir hastalık (psitakoz). Chlamydia psittaci adı verilen bir bakteri türünün yol açtığı papağan hastalığı kuşlardan insanlara geçer. Papağan hastalığı, kuşlardan mikrop kapan insanlarda ateşli zatürre ya da ağır bir grip olarak belirir.
Bir zamanlar virüs olarak tanımlanan Chlamydia psittacinin gerçekte deoksiribonüklaik asit ve ribonükleik asit içeren ancak metabolizması için gerekli enerjiyi üstünde yaşadığı konaktan sağlayan, belirli bir bakteri türü olduğu saptanmıştır.
Hemen hemen kuşların her cinsinde yaşayabilen bu bakteri insanlara genellikle, papağan, güvercin gibi kuşlarla ördek, hindi ve tavuk gibi kümes hayvanlarından geçer. Bu asalağın üstünde yaşadığı kuşlarda ya da kümes hayvanlarımda aşırı bir uyuşukluk görülür; tüyleri kabarır ve karışır. Chlamydia, bazen hayvanın ölümüne sebep olur.
Papağan hastalığı kuşlardan insanlara genellikle solunum yolları aracılığı ile geçer. Daha, önce hastalıklı bir kuşun bulunduğu kapalı bir yerde birkaç dakika bile geçirmek, bu asalağın vücuda girmesine yol açar. Bu nedenle, tavuk çiftliklerinde, evcil hayvanların satıldığı dükkanlarda, ya da hayvanat bahçelerinde çalışanların papağan hastalığına yakalanma ihtimali oldukça fazladır.