onikiparmak bağırsağı ülseri - Hasta Sözlük
Dış kaynaklı fiziksel kimyasal etkenler, onikiparmak bağırsağı mukozası üzerinde irkiltici bir etki yapan besinlerdir. Bu besinlerin başlıcaları baharat (özellikle biber, hardal vb.) ya da yağ bakımından zengin besinlerdir. Bunun yanı sıra, çok sıcak ya da çok soğuk veya yeteri kadar çiğnenmemiş yiyecekler de onikiparmak bağırsağı yangılanmasına sebep olabilirler. Bu besinsel nedenlere aşırı içki ve sigara alışkanlığı, arsenik türevleri, sodyum salisilat, sülfamitli ilaçlar gibi onikiparmak bağırsağının duyarlılık gösterdiği ilaçların alınması, alkali, asit, süblime gibi bazı zehirlerin kaza ile ya da intihar amacı ile vücuda alınması gibi sebepler de eklenebilir. Bu zehirlerin sadece onikiparmak bağırsağı üzerinde değil aynı zamanda bağırsakların diğer bölümlerinin ve midenin mukozaları üzerinde de etkileri vardır.
İç kaynaklı toksik etkenler vücutta bir hastalık sonucu ortaya çıkan zehirli maddelerdir. Bu toksik maddeler mide mukozası ve bağırsak mukozası yolu ile vücuttan dışarı atılırlar. Süreğen üremi, damla hastalığı, şeker hastalığı, Basedow hastalığı, ivegen ya da süreğen karaciğer hastalıkları, süreğen toksik enfeksiyonlar, hastalıklar sırasında da toksik kökenli onikiparmak bağırsağı yangıları ortaya çıkar. Bu toksik maddeler, onikiparmak bağırsağı mukozası yolu ile vücuttan dışarı atılırken, bu mukozanın yozlaştırıcı bir biçimde az ya da çok ağır bir şekilde yangılanmasına yol açarlar.
Geniş ve derin yanıklar üzerinde oluşan zehirlenmeler de (bu zehirler yanmış dokuların hücrelerindeki proteinlerin ayrışmasından açığa çıkan zehirli birtakım ürünlerdir) onikiparmak bağırsağı yangılanmasına yol açabilirler; çünkü bu tip zehirler de onikiparmak mukozası ve mide mukozası yolu ile vücuttan dışarı atılırlar.
Kan dolaşımı kökenli etkenler ağır kalp hastalıklarında ya da karaciğer sirozu sırasında kanın onikiparmak bağırsağı çeperinde süreğen olarak birikmesinin sonucudur. Ailenik etkenler besinsel kökenli maddelere (çilek, İstakoz, deniz ürünleri) ya da ilaçlara karşı onikiparmak mukozasının duyarlılığının artmasının sonucudur.
Bu etkenlerden herhangi birinin varlığının bazı kişilerde onikiparmak bağırsağı yangılanmasına yol açtığı halde, başkalarında hiç bir etki yapmaması, hastalanan kişinin vücut yapısının bu hastalığa yakınlığı ile açıklanmaktadır.
Onikiparmak bağırsağı yangısı gastrite yol açan sebeplerden ileri geldiği için genellikle gastritle birlikte görülür. Belirtileri de hemen hemen gastrit belirtilerinin aynıdır. Bu belirtilerin başlıcaları karnın üst merkezsel bölgesinde yemeklerden sonra duyulan ağırlık ve gerilim, ağrı, geğirme, mide ekşimesi, yemek borusu boyunca duyulan yanma duygusu, bazı yemeklere karşı tiksinti, bazen de kusma veya öğürtüdür. Bu belirtilerin ortaya çıkışı onikiparmak bağırsağı yangısında gastrite oran la daha geç olur. Onikiparmak bağırsağı yangıları ivegen, süreğen ya da yarı ivegen bir gelişim gösterirler.
Onikiparmak ülserine 40 yaşından yukarı erkekler kadınlardan daha çok yakalanırlar. Ülser genellikle mide kapısının yakınındaki onikiparmak bağırsağının ilk bölümünde oluşur.
Onikiparmak bağırsağı ülseri de mide ülseri gibi yuvarlak bir görünümdedir. İlerlemiş durumda çeşitli yan etkilere (kanama, onikiparmak bağırsağı çeperinin delinmesi vb.) yol açar. Mide ülserine yol açan etkenlerin onikiparmak bağırsağı ülserine yol açtığı kabul edilmektedir.
Onikiparmak bağırsağı ülseri mide ülserinden röntgen filmi çekilerek ayırt edilir. Onikiparmak bağırsağı ülserinde ağrı sağ tarafta duyulur ve yemekten 34 saat sonra başlar. Kanama, onikiparmak bağırsağı çeperinin delinmesi gibi yan etkilerin belirmesi olanağı, mide ülserine oranla daha fazladır.
Onikiparmak Bağırsağı Yangısı
Bağır sağın ilk bölümünü oluşturan onikiparmak bağırsağı çeperlerinin yangılanması (düodenit), Bu yangı hastalık yapıcı çeşitli etkenlerden ileri gelir Bu etkenler mikroplar, dış kaynaklı fiziksel kimyasal etkenler, iç kaynaklı toksik etkenler, kan dolaşımı kökenli etkenler ve alerjik etkenlerdir.
Mikroplar onikiparmak bağırsağı mukozasında yerleşirler. Buraya ya sindirim yolu ile ya da kan dolaşımı ile varırlar, örneğin dişlerinde piyore olan kimseler yedikleri yemeklerle irinli enfeksiyon maddesini de yutarlar Halen geçmemiş ya da yeni geçmiş olan bir hastalığın (tifo, paratifo: zatürre, grip) mikropları, ya da bademcik yangısı, orta kulak yangısı, ivegen ya da süreğen apandisit, kolesistit gibi mikroplu odak noktalarının mikropları kan dolaşımıyla bağırsaklara ulaşırlar.