körelme (atrofi) - Hasta Sözlük
Körelme sözcüğü bazı organların yaş ilerledikçe küçüldüğünü ve görevlerini yitirdiklerini göstermek için de kullanılır. Çocuklarda önemli görevleri olan bir iç salgıbezi olan timüsun körelmesi; menopozdan sonra dişi cinsi yet organlarının küçülmesi bu tür körelmelerdir.