fare isırığı humması - Hasta Sözlük
Sarılık 7-10 gün kadar çoğalır, dışkının rengi açılır ve deride küçük kanama noktaları belirir. Tükürükte, idrarda kan bulunur; burun kanamaları görülebilir. Bu hastalıktan ölüm en çok ikinci hafta görülür. İyileşme genellikle üç hafta sonra başlar. Kesin teşhis için hastanın kanında spiroketlerin bulunduğunun saptanması ya da bu kanın şırınga edildiği kobaylarda iki hafta sonra spiroket üremesi gereklidir. Tedavi için yüksek dozlarda penisilin ya da tetrasiklin uygulanır.
Leptospira cinsi spiroketler tarafından meydana getirilen bir hastalık. Bu hastalık leptospirosis ikterohemorajika ve epidemik spiroket sarılığı olarak da bilinir. Hastalığa yol açan mikroplar genellikle sıçanlarda ve benzeri hayvanlarda bulunurlar; insan vücuduna rastlantı sonucu bulaşırlar. Hastalık ateş, yaygın bitkinlik, sarılık ve mukoza zarlarında kanamalarla başlar ve oldukça ciddi ve ağır bir gelişme gösterir.
Böbreklerdeki bozukluk, idrarda albümin bulunmasına yol açar. Yeryüzünün hemen hemen her tarafında görülmekle beraber sıçanların bol olduğu, sağlık kurallarına gereğince uyulmayan ülkelerde daha yaygındır. Tarlafareieri ve benzeri kemiriciler de hastalığı bulaştırabilirler. Hastalık genellikle mikroplu su ve besinlerle bulaşır. Deri, mukoza zarlarındaki sıyrık ve kesiklerden de bulaşma gerçekleşebilir; mikrop kaynağı çoğu kez sıçanın sidiğidir.
Hastalığın bulaşmasından, belirtilerin ortaya çıkmasına kadar geçen kuluçka devresi, birkaç günden üç haftaya kadar değişir. Ateş yükselmesi ve titreme ilk belirtilerdir. Baş ağrısı bulantı, kusma görülebilir. Sarılık beşinci gün ortaya çıkar ve ateş onuncu güne dek yüksek kalır. Bu nitelik, sanlık başlayınca ateşin düştüğü bulaşıcı hepatitten ayırt edilebilmesini sağlar.