yumurtalık rezervi nedir - Hasta Sözlük
Kadınların çocuk sahibi olup olamayacakları ya da ne zaman çocuk sahibi olabileceklerini etkileyen en önemli faktörlerden biri yumurtalık rezervidir. Yumurtalık rezervi, üreme yollarında (fallop tüpleri, uterus/rahim, vajina) herhangi bir problem olmadığında, fertilite (üreme) potansiyelini ifade etmektedir. Yumurtalık rezervi; yumurtalıklardaki (ovaryumlar) yumurtaların sayısı, kalitesi ve aynı zamanda foliküllerin (tek bir yumurta hücresini sarmalayan ve onu besleyip koruyan yapı) hormonal sinyallere ne kadar iyi cevap verdiği ile ilişkilidir.Yaş, gebe kalma potansiyelini belirlemede önemli faktörlerden bir diğeridir. Azalmış yumurtalık rezervi genellikle yaşla ilgilidir. Yumurtalar zamanla azalır ve kalan yumurtalarında ortalama kalitesinde düşüş gözlenir.Ancak genç bayanlarda da, sigara içme, ailesinde erken menopoz hikayesi, yumurtalıklarda geçirilmiş cerrahi operasyon da yumurtalık rezervinin azalmasına neden olabilir. Bununla beraber bazı kadınlarda bilinen hiçbir risk faktörü olmaksızın azalmış yumurtalık rezervi gözlenebilmektedir.