yüksek tansiyon neden oluşur - Hasta Sözlük
Arteriyel hipertansiyon olarak da bilinen yüksek tansiyon, özellikle arterler başta olmak üzere kan damarlarındaki basıncın sürekli yüksek olma durumudur. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) kılavuzlarına göre, 140/90 mmHg’dan (sistolik/diyastolik) az olan kan basıncı normaldir. Yani, sistolik kan basıncı 140 mm Hg’dan (basınç ölçüm birimi: civanın bir milimetresi) veya diyastolik kan basıncı 90 mmHg’dan yüksek olanlar yüksek tansiyonlu olarak kabul edilir ve bu hastaların tedavi edilmeleri gerekir. Büyük arterlerdeki maksimum basınç olan sistolik basınç, kalp döngüsünün kontraksiyon ve ejeksiyon evreleri (atriyal sistol) sırasında oluşturulur. Arterlerdeki en düşük basınç olan diyastolik basınç ise, kalp döngüsünün rahatlama ve dolum evreleri (atrial diyastol) sırasında meydana gelir. Diyastolik basınç aynı zamanda damar duvarlarındaki sürekli yükün göstergesidir.