yıldırım bayezid - Hasta Sözlük
osmanlı padişahlarının dördüncüsüdür Babası Murad Hüdavendigâr, annesi Gülçiçek Hatun’dur.
niğbolu savaşında haçlıları yenmiş büyük bir zafer kazanmıştır 1402 yılında Timur’la yaptığı Ankara Savaşı’nda yenildi ve esir düştü. 13 yıl süren saltanatı sonunda esaretinin başlamasından 7 ay 12 gün sonra vefat etti.