yemek borusu kanseri - Hasta Sözlük
Yemek borusunda, yutaktan itibaren görülen kansere özefagus kanseri adı verilir.
Özefagus kanserinin 2 tipi vardır; skuamöz (yassı hücreli) kanser ve adeno kanser.
Yassı hücreli kanser, özefagus iç tabakasından köken alır ve genellikle özefagus üst ve orta kısmında görülür.
Adenokanserler ise özefagus alt ucunda buluna salgı bezlerinden kaynaklanır.
Çin, Japonya ve Afrika’nın güneyinde skuamöz hücreli kanser sık görülürken, gelişmiş ülkelerde adenokanser daha fazla görülmektedir. Özefagus kanserine ülkemizde doğu bölgesinde daha fazla rastlanır.