yemek borusu daralması neden olur - Hasta Sözlük
Tedavide, çapları gitgide büyüyen sondalar yardımı ile yemek borusunun daralmış nokta ya da noktalarının genişletilmesi sağlanır. Sondalar yemek borusuna büyük bir dikkatle sokulur. Ağız yolu ile sokulan sondalar kesin bir genişleme elde etmek için birkaç gün yemek borusunun içinde bırakılır. Besinler sondalar yolu ile vücuda girerler. Bu tedavide başarı sağlanamazsa cerrahi girişim zorunlu olur.
Yemek borusunun bir ya da birçok noktasında meydana gelen daralma. Yemek borusu hastalıkları içinde en yaygın olanı yemek borusu daralmasıdır. Bilindiği gibi yemek borusu kas ve zardan oluşmuş ince ve uzun bir kanaldır. Besinleri ağızdan mideye iletir. Yemek borusu mide ağzı (kardiyas) adı verilen bir ağız ile mideye açılır.
Eğer daralan nokta bir tane ise ve yemek borusunun aşağı kesiminde, yani yemek borusunun mide boşluğuna açılmadan önceki kısmında bulunuyorsa, daralma nedeni çoğu kez yemek borusu kanseridir, Yemek borusu kanseri yuvarlak biçimli az ya da çok şiddetli bir daralmaya yol açar. Eğer daralan noktalar çok sayıda ise, daralmaya yol açan neden çoğu kez yara kökenlidir.
Yemek borusu çeperindeki bu tür yaralar darbelerden, ülserli yemek borusu yangılanmalarından ve özellikle sülfirik asit, nitrik asit, hidroklorik asit, sud kostik gibi yakıcı maddelerin yol açtığı zehirlenmeler sonucu mukozanın ağır bir şekilde yanmasından ileri gelir. Bazen da daralmaya yol açan neden yemek borusu çeperi üzerinde meydana gelmez; tersine yemek borusu içinde (kanalın en daralmış noktalarında duran dışarıdan gelen cisimler) ya da dışında (kalkanbezi urları, ana atardamar anevrizmaları, omurilik abseleri) meydana gelir.
Yukarıda sözü edilen organik kökenli yemek borusu daralması şekillerinden başka, bir de yemek borusu çeperindeki iç içe geçmiş kasların kasılmalarından ileri gelen işlevsel kökenli daralmalar vardır. Ayrıca doğuştan yemek borusu daralmalarına da rastlanır.
Daralmayı meydana getiren sebep ne olursa olsun, daralma daima mide köpürmesi ve kusma gibi belirtilerle ortaya çıkar. Bundan başka hasta özellikle katı yiyecekleri çok zor yutar, yutarken de acı duyar. Çünkü katı yiyeceklerin yemek borusunun anormal şekilde daralmış olan noktalarından geçişi çok zor olur ve hastaya acı verir.
Hastalığın teşhisi yukarıda sözü edilen belirtiler ve hastanın verdiği bilgiyle mümkün olur. Yemek borusunun özel aygıtlar yardımı ile gözle incelenmesi de yemek borusunun daralmış bölümlerinin kesin olarak yerlerinin teşhisini sağlar.