yeme bozukluğuna neler sebep olur - Hasta Sözlük
Yeme bozukluğu sıklıkla anormal diyet alışkanlıklarının olmasıyla başlar. Daha çok kadınlarda görülür. Yeme bozukluğunun 3 ana grubu vardır. İlki anoreksiya nevrozadır: Bu grupta, VKİ (vucüt kitle indeksi) kritik derecede düşük olan insanlar, kasıtlı olarak yeteri kadar yiyecek yemezler. Anoreksiya nervozalı insanlar vücut görüntülerinden rahatsızlık duyarlar, yani çok ince olmalarına rağmen kendilerini şişman hissederler. Anoreksiya nervozalı hastalardaki bir problem de, hastaların bu hastalığın iç yüzünü sezememeleridir. İkinci grup yeme bozukluğu ise bulimiya nevrozadır. Bu hastalık genelde az yiyen insanların, yiyeceğe karşı aşırı bir istek duymalarını sağlayıp anormal derecede çok miktarda yemek yemelerine sebep olur. Aşırı derecede yenilen yiyeceklerden sonra, insanlar suçlu hisseder ve aldıkları kalorileri kaybetmeye çalışır. Bunun içi yaygın kullanılan bir yöntem de kendi kendini kusturma,