yavuz sultan selim - Hasta Sözlük
val ili sınırları içerisinde yer almakta olup ülkemizi en büyük gölüdür. gölün suyu sodalı olduğu için içme suyu olarak ve sulama amacı ile de kullanılamaz. şehirde arıtma tesisi olmaması ve kanalizasyon sularının göle bırakılması gölün geleceğine gölge düşürmektedir.
kanuni sultan süleyman'ın babası osmanlı halifelerinin birincisidir.
döneminde osmanlı devleti topraklarınıüç kat genişletmiş osmanlı hazinesinin en zengin dönemini yaşatmış ve tahtta sadece yedi yıl kalmış bir sultandır.