yanık tedavisi için öneriler - Hasta Sözlük
Yanıklar, şiddetine göre üç farklı seviyede sınıflandırılabilir. Deri üç tabakadan oluşur: yüzeysel tabaka epidermis, orta tabaka dermis ve derin tabaka hipodermistir. Birinci derece yanıkta hasar cildin yüzeysel tabakasına (epidermis) sınırlıdır. İkinci derece yanık, epidermis ve dermiş tabakalarının hasara uğradığı durumu ifade eder. Üçüncü derece yanık son derece ciddi bir durumdur, zira hasar en derin katmana (hipodermis) ulaşır. Bu seviyede, kas, sinir ve kan damarları da zarar görebilir. Yanık esas olarak ağrıya neden olur. Ağrının yanı sıra, derine şişlik, kızarıklık ve kabarcıklar oluşabilir. Olası komplikasyonlar arasında enfeksiyon, kardiyovasküler şok, dehidratasyon ve ölüm vardır.