yağ bezesi nedir veya neden oluşur - Hasta Sözlük
Lipom, vücudun çeşitli yerlerinde sıkça gelişebilen bir yağ dokusudur. Yağ dokusundan gelişen iyi huylu (selim) bir tümördür.Hastalığın tanımı
Toplumda pek çok kişide, bir veya daha fazla lipom vardır. Çoğu durumda herhangi bir belirtiye neden olmazlar, ancak büyür veya sayıları artarsa kozmetik açıdan rahatsızlık verebilir veya hastanın hareketlerini kısıtlayabilirler. Lipomlar kan damarları veya sinirlerin yakınında gelişirse, bu yapılarda basıya ve buna bağlı olarak birtakım şikayetlere yol açabilir.Lipomlar, vücut içinde veya yüzeyinde her yerde meydana gelebilir. Yumuşak şişlikler olarak palpe edilebilir ve genellikle herhangi bir ağrıya neden olmazlar