uzun kemik kırıkları sorunlarının çözüm yöntemleri - Hasta Sözlük
Tibia (kaval) kemiği kırığı ortopedinin en sık görülen () komplikasyonları en çok olan kırıklarından birisidir. Psödoartroz (kaynamama) oranı yüksek kırıklardandır.Ön ve iç kısımda üzerini örten yumuşak doku ve kas kitlesinin olmaması sebebiyle açık kırık görülme oranı oldukça yüksektir.
Tanıda ayrıntılı fizik muayene ve radyolojik görüntüleme yöntemlerinden faydalanılır. Damar ve sinir muayenesi mutlaka yapılmalıdır.
Tedavide ilk yardımı yapılarak yaralının hastaneye taşınmasını takiben;
Kapalı reduksiyon + alçı
Eksternal fiksasyon
Açık reduksiyon + plak vida ile tespit
İntrameduller çivileme yöntemlerinden birine karar verilir. -