üst sindirim kanalının neoplazileri sorunu - Hasta Sözlük
Gastrointestinal sistem (mide-bağırsak sistemi) neoplazileri, üst sindirim sistemi içinde bulunan bir tümörlerdir. Bu yeni doku oluşumları organların normal işleyişini bozacaktır.Üst sindirim sistemi tümörleri 1) özofagus tümörleri: yemek borusunun iç tabakasından (glandüler hücrelerde) köken alır ve çoğunlukla adenokarsinom türüdür. Daha az yaygın olarak, mukozada skuamöz hücrelerden köken alan skuamöz hücreli karsinom da görülebilir. 2) Mide tümörleri: Beş mide katmanının iç tabakasında başlayıp çoğunlukla adenokarsinom türüdür, 3) pankreas tümörleri: enzim üreten hücrelerden köken alıp çoğu kötü huylu adenokarsinomlardır. Nadiren hormon üreten ve iyi huylu olan tümörler de gelişebilir. 4) Karaciğer tümörleri: Çoğunlukla metastazdır. Karaciğerden köken alan tümörlere hepatosellüler karsinom denir. 5) Safra kesesi tümörleri: Nadir olup, genellikle safra kesesinin iç tabakasından köken alan adenokarsinom türü tümörlerdir. Gastrointestinal tümörlerin yaygın belirtileri arasında yutma sırasında ağrı, bulantı, kusma, anemi, yorgunluk, karın ağrısı veya şişkinlik vardır