üst sindirim kanalının neoplazileri nasıl oluşur - Hasta Sözlük
Üst sindirim sistemi tümörleri 1) özofagus tümörleri: yemek borusunun iç tabakasından (glandüler hücrelerde) köken alır ve çoğunlukla adenokarsinom türüdür. Daha az yaygın olarak, mukozada skuamöz hücrelerden köken alan skuamöz hücreli karsinom da görülebilir. 2) Mide tümörleri: Beş mide katmanının iç tabakasında başlayıp çoğunlukla adenokarsinom türüdür, 3) pankreas tümörleri: enzim üreten hücrelerden köken alıp çoğu kötü huylu adenokarsinomlardır. Nadiren hormon üreten ve iyi huylu olan tümörler de gelişebilir. 4) Karaciğer tümörleri: Çoğunlukla metastazdır. Karaciğerden köken alan tümörlere hepatosellüler karsinom denir. 5) Safra kesesi tümörleri: Nadir olup, genellikle safra kesesinin iç tabakasından köken alan adenokarsinom türü tümörlerdir. Gastrointestinal tümörlerin yaygın belirtileri arasında yutma sırasında ağrı, bulantı, kusma, anemi, yorgunluk, karın ağrısı veya şişkinlik vardır. Kan kusma veya siyah renkte kusma endişe verici belirtilerdir.