üriner inkontinans (idrar kaçırma) nedir - Hasta Sözlük
Üriner inkontinans, mesaneden kişinin isteği dışında idrar kaçması demektir. İdrar torbası kişi kendisi idrar yapmak isteyene kadar idrarı tutmakla sorumlu bir organdır. Bu işlevinde bir hata olduğunda kişi inkontinans olur.İdrar kaçırma her yaşta ortaya çıkabilir. Çoğunlukla çocuklarda, ileri yaşlardaki hastalarda veya bazı kadınlarda ortaya çıkmakla beraber, her yaşta ve her iki cinsiyette de görülebilmektedir. ABD' de yaklaşık 12 milyon üzerinde kişinin idrar kaçırma sorunun olduğu ve 60 yaş üzerindeki kişilerin üçte birinin belirli derecelerde idrar kaçırma şikayeti olduğu kabul edilmektedir. Aynı yaş grubunda, kadınlarda erkeklere oranla idrar kaçırma şikayetleri daha sık olmaktadır.İdrar kaçırmak hayati tehlikesi olan bir olay olmamakla beraber, daha çok sosyal bir problemdir. Kişiye utanç verici, kendine güvenini sarsıcı bir durumdur.