üreterit sorunsalı - Hasta Sözlük
Bazı uzmanlara göre, vagotonili kişilerin düş güçleri zayıftır; kolayca düşünceye dalar, sinirlenir, heyecanlanırlar; çoğu zaman melankoli krizleri geçirir, kötümserliğe kapılırlar. Bu kişilerde çoğu zaman kalkanbezi, böbrek üstü, hipofiz bezleri yetersizliği, kalbin dakikadaki vuruş sayısında azalma görülür.
Sidik borularından bir tanesinin veya ikisinin birden yangılanması. Genellikle böbrek havuzcuğunun veya sidik kesesinin yangılanması sonucunda oluşur.
Vagotoni
Onuncu kafa çifti sinirinin (vagus) biyolojik ve yapısal olarak aşırı etkilenmesi durumu. Vagotoni sonucunda onuncu kafa çifti siniri ile sempatik sinir arasındaki denge bozulur.
Vagotoni bir hastalık olmayıp, migren, aritmi, anjin do puatrin, mide ve onikiparmak bağırsağı ülseri, vb. gibi bazı hastalıklara ortam hazırlayan yapısal bir durum olarak kabul edilmelidir.