unique rapidarc cihazi nasıl kullanılır - Hasta Sözlük
Lineer hızlandırıcılar içinde ark tedavisi yapanlar geliştirilmiş ve ark tedavisi ile günlük tedavileri daha hızlı ve daha homojen doz dağılımı ile vermek mümkün olmuştur.
Kliniğimizde çok enerjili Varian 2300CD lineer hızlandırıcı ve Varian Unique RapidArc cihazı bulunmaktadır. Her iki cihazımızla da Elektronik Portal Görüntüleme yardımı ile görüntü rehberliğinde çalışılmaktadır.
Radyoterapi seansları yoğunluk ayarlı radyoterapi sırasında 15-20 dk sürebilmektedir. Hastanın tedavi süresince tedavi masasında hareketsiz yatması gerekmektedir. Hareketsiz kalmaya yardımcı sabitleyici cihazlar ve termoplastik maskelere rağmen tedavi süresinin uzamasıyla nefes, öksürme v.b gibi nedenlerle tedavi pozisyonu değişebilmektedir. RapidArc cihazıyla tedavi 2-8 kat hızlı verilebilmekte ve sağlam dokular daha iyi korunmaktadır. Tedavi seansları 2 dakikaya kadar kısalmış ve hasta konforu artmıştır.