ülseratif kolit sorunsalı - Hasta Sözlük
ilaçla tedavi
ülserleşmiş kolitlerin tedavisinde kullanılan ilaçlar iltihaba karşı tesirli olabilenlerdir. bunlar "sulfasalazine ve "kortikosteroid lerdir.
sulfasalazine, hastalığın zaman zaman görülen minor (çok önemli olmayan) artışlarında ve sancının giderilmesinde kullanılır. kortikosteroidler ise kanlı ishalin daha şiddetli vakalarında kullanılır. eğer iltihaplanma yalnız rektumda ise kortikosteroidlerden biri iltihabı geçirip belirtileri ortadan kaldırabilir. son yıllarda aspirin gibi ilaçlarla hazırlanan bazı yeni preparatların iltihabı kuruttuğu ve faydalı olduğu görülmüştür. ayrıca araştırmacılar aspirin gibi ağızdan verilen ve bağırsakta özümsenmeyen bileşimlerin faydalarını araştırmaktadır. bunların iltihabı ortadan kaldırma özelliği doğrudan iltihaplı bölgede yararlı olabilir.
ishal çok fazlaysa hastaneye gitmek gerekebilir. burada vücudun su ihtiyacı damar yoluyla sağlanıp ağızdan beslenme yapılmayarak dinlendirilebilir. doktorun dikkatle kontrolü altında nadiren azathiopirine gibi ilaçlarla immunosuppresive tedavi yapılabilir.
beslenme
bazı durumu çok ciddi olan hastalar da-
mardan verilmek suretiyle beslenirler çünkü kolonları yemeğe tahammül edemez. durumu o derece ciddi olmayanlarda ise ishal nedeniyle kaybedilen besinleri telafı etmek için sıvı bir ilave yemek, ağızdan verilebilir.
ameliyat
ülserleşmiş koliti olanların yaklaşık yüzde 20 ila 25 i bir zaman ameliyata gerek duyarlar. bunlar, ilaç tedavisine yanıt vermeyen ya da ağır komplikasyonları olan insanlardır.
şimdiki eğilim, hasta halsizleşene kadar beklemek yerine, ameliyatı hastalığın erken aşamalarında, kolonun iltihabının ilaç tedavisine yanıt vermediği anlaşıldığı zaman yapılması yönündedir. en yaygın olarak uygulanan ameliyat ileo-anal ağızlaştırmadır. önceki tekniklerin tersine, bu teknik şekil bozucu değildir, dışkının anüsten normal çıkışını korur ve genellikle ameliyat için seçilenlerin çoğu tarafından iyi tolere edilmektedir. 8 ila 10 yıldır yaygın ülserleşmiş kolitiniz varsa, doktorunuz, kanserin önlenmesi için tüm kolonun isteğe bağlı olarak alınmasını tavsiye edebilir.
alternatif olarak, doktor, kolonda habis hücrelere bir dönüşümü düşündüren değişiklikleri araştırmak ve kuşkulanılan alanlarda biyopsi yapmak için kolonoskopiyle kolonun dönem dönem muayene edilmesini önerebilir.
iltihaplı bağırsak hastalığı denen diğer hastalık da ülseratif kolittir. bu hastalığın nedenleri bilinmiyor. ülserleşmiş kolit sadece kolonda görülür. bu yönden bağırsağın herhangi bir bölümünde olabilen crohn hastalığından farklıdır. ufak yaraların ve apselerin sadece kolonun iç cidarında (mukoza) görüldüğü iltihaplı bir hastalık özelliğini taşıyan ülserleşmiş kolit bir kronik durumdur. iltihaplı reaksiyonlar neredeyse her zaman rektum bölgesinde oluşur ve kolonun diğer kısımlarına uzanır. kolonun ne kadarının etkilendiği bir kimseden diğerine değişir. eğer iltihap rektumla sınırlıysa bazen bu durum için ülserleşmiş proktit (proctitis) terimi de kullanılır. bu hastalığa her yaşta yakalanılabilir. ancak en çok 15 ila 30 yaşlar arasında görülür. crohn hastalığında olduğu gibi beyazlar arasında yaygın bazı ailelerde daha sık görülür.
belirtiler
- kanlı ishal, cerahatli de olabilir.
- karın ağrısı,
- acilen, ağrılı olarak tuvalete çıkmak,
- ateş,
- kilo kaybı,
- mafsal ağrısı,
- deride lekeler.
bazen ülserleşmiş kolit belirti vermez. bazen de kolon iltihaplanır ve kanlı ishale neden olur. böyle hastalığın alevlendiği sıkıntılı devreler arasında sakin rahat devreler yaşanabilir. aşağı yukarı bu hastalığı yakalananların inde tüm kolonu kaplayabilen ve değişen iltihaplanmalarla hastalık çok ciddi seyredebilir. belirtiler kuvvetli kanlı ishal, ateş ve karın ağrısıdır. bu belirtiler acil bir tıbbi durum da doğurabilir. çünkü kolonun (toksit megakolon) şişmesi veya genellikle iltihaplanmış kolonun delinmesi riski vardır. ülserleşmiş kolitler, vücudumuzun diğer yerlerindeki çeşitli belirtilerle de ilgili olabilirler. büyük mafsallarda olan ağrı veya iltihaplanma en çok da dizde ayak ve kol bileklerinde görülenler bu tip belirtiler arasında sayılabilir. bazı durumlarda ankilozan spondilit ülserleşmiş kolitle ilgili olabilir. bazen de akut göz ve deri iltihaplanmaları görülür ve kısmen de tıkanabilir.
ayrıca kolonun tamamı veya tamama yakın bir bölümü ülserleşmiş kolitten etkilenen kimselerde de hastalığın 8-10 yıl arasında devam etmesi halinde kolon kanseri riski doğar. hastalık daha az yayılmışsa (örneğin, kolit sadece kolonun sol kısmında ise) risk azalır. kanser riski zaman uzadıkça artar. fakat risk iltihaplanma derecesine bağlı değildir. ülserleşmiş kolit belirtileri en az düzeyde olsa bile kanser gelişebilir.