ülser nedenleri ve tedavisi - Hasta Sözlük
3- Varisli ülser: Bir ayakta varis damarının genişlemesi sonucunda derinin yeteri kadar beslenememesi sonucunda oluşan mavimsi ülserler. Tedavisi varisin tedavi edilmesine dayanır.
4- Saydam tabaka ülseri: Travma veya virüs kökenli bir ülserdir. Saydam tabakada oluşan ülser yayılarak irisi ve kirpikleri de etkileyebilir.
5- Onikiparmak Bağırsağı Ülseri
6- Mide Ülseri
Deri yüzeyinde veya mukozada oluşan, yüzeyde yayılma ve derine inme eğilimi gösteren yaralar. Ülsere fiziksel (donmalar, X ışınlarının etkisinde kalma vb. kimyasal (kostik maddeler) ve mikrop kökenli etkenler yol açabilir. Ülser, bazen muayene ile teşhis edilebileceği gibi bazen de teşhis için laboratuvar incelemeleri (ülserli yüzeyin salgısındaki mikropların araştırılması, biyopsi vb.) gerekir. Ülserin iyileşmesinden sonra yaranın şekline göre bir iz kalır.
1- Mide onikiparmak bağırsağı ülseri: Mide ülseri mideden başka onikiparmak bağırsağı mukozasını da etkileyebilir. Hem mide, hem de onikiparmak bağırsağında belirtiler görülür.
2- Bağırsak ülseri: İnce bağırsağın son bölümünde oluşan ve mideonikiparmak bağırsağı ülseri belirtileri gösteren ülser. Bağırsak ülseri mide özsuyunun bağırsak mukozasına etkisi sonucunda oluşur. Tedavi için Ameliyat gereklidir.