türk mektupları - Hasta Sözlük
Ogier Ghislain de Busbecq'in hatırat nevinden oluşan yazılarında XVI. yüzyıl Türk kültürü ve toplum yapılanması ile kendi toplum yapısı ve kültürleri hakkında ilginç gözlem ve tespitlerde bulunarak, toplumlar arasındaki kültür farklarının eleştirisini yapmıştır. Ogier Ghislain de Busbecq bu kitabı Arşidük I.Ferdinand tarafından İstanbul'a sınır anlaşmazlığına çözüm bulması için görevlendirilip gönderildiği sıradaki gözlemlerinden derlemiştir.