transhümanizm - Hasta Sözlük
insanın mevcut tüm kapasiteleri ve özelliklerinin mümkün olan tüm bilimsel ve teknolojik imkanlar kullanılarak değiştirilmesi, geliştirilmesini ve tüm insanlarca erişilebilir hale getirilmesini destekleyen kültürel harekettir.
Bu konuda şirketler gizli veya açık şekilde milyarlarca dolar harcamaktadır.