trafik kazası - Hasta Sözlük
her ne kadar genel olarak ehliyeti olmayan veya dikkatsiz sürücülerin yol açtığı bir durum olarak görülse de genel itibari ile dikkat eksikliği ve aşırı öz güven sonucu meydan gelen kazadır.
ülkemizde her yıl binlerce insan yollarda can vermektedir.
trafikte araçların hızdan veya şoförlerin dikkatsizliğinden dolayı tarihi boyunca çok can almış olan olaydır. özellikle türkiyede bayramlarda fazlasıyla yaşanmaktadır. sürücü arkadaşlarım lütfen biraz duyarlı ve dikkatlı olalım. trafik kurallarına uyalım, kendi hayatımıza ve masum canlara zarar vermeyelim