torasik ya da lomber spinal stenoz hastalığı - Hasta Sözlük
Torasik/lomber spinal stenoz omurilik ve sinir kökleri üzerinde baskı oluşturan, omurga alanı daralmasıdır. Sorunu olan kişilerinSpinal stenoz çeşitli dejeneratif süreçlerin sonucudur. Oluşumunu arttıran faktörler: 1) Yaşlanma: Omurun yıl boyunca zorlanması, spinal disklerin hacim kaybetmelerine ve protrüzyon (çıkıntı) oluşturmalarına sebep olur. Bu arada, omur gövdeleri kemik çıkıntıları şeklinde kemikleşmeye yatkındır, buna spondilofit denir ve spondilofitler spinal kanalı darlaştırabilir. 2) Artrit: Spinal osteoartrit (spondiloartropati) ve romatoid artrit gibi kronik artritler spinal stenoza sebep olabilir. 3) Spondilolistezis: Spondilolizis nedeniyle vertabral gövdenin öne kayması durumudur. 4) Bazı insanlar eğimli omurga ya da dar spinal kanal ile doğmuştur