tetik parmak - Hasta Sözlük
Parmakları hareket ettiren kirişlerin yüzeyleri çok düzgün kirişlerle çevrilidir. Bu kirişler çeşitli tünellerden geçerler. Tetik parmak problemlerinde kılıfların girişleri daralır, kirişler kalınlaşır ve kendilerini saran kılıflara sığmazlar.