tetanos ne demektir - Hasta Sözlük
YENİ DOĞMUŞ BEBEKLERDE TETANOS

Göbek yarası yolu ile bebeklere bulaşan bir tetanos enfeksiyonu. Göbek kordonunun mikrop kapacak şekilde kesilmesi ve yaranın geç kapanması sonucunda meydana gelir.
Fizyolojide, aynı kas üzerine yönelen birbirlerine yakın uyanlardan meydana gelmiş kasıcı etkilerin bir araya gelmesi sonucu bu kasta görülen uzun süreli kasılma hali. Nitekim, birden çok mekanik ya da elektriksel uyarı kas lifleri üzerine çok yakın aralıklarla ulaşırlarsa, kas lifleri ilk uyarının meydana getirdiği kasılmadan kurtulup gevşeyecek zaman bulamazlar Böylece uyarıların birbirini izlemesi sonucu kas maksimum bir kasılma derecesine varır; artık hiç bir uyarı gelmese bile. bir süre bu kasılmış durumda kalır. İşte bu uzun süren kasılma haline tetanos adı verilir.
Patolojide ise tetanos, Nıcolaier basilinin (Clostridium tetani) yol açtığı ivegen bir hastalıktır. Tetanos, çizgili kaslarda ortaya çıkan bölgesel ya da genel bir gerginleşme ve çevresel nöronların anormal bir şekilde uyarılması ile belirlenir; bu arada acı verici kasılmalar ve çırpınmalar da görülür.
Tetanos basili dokulara deri ya da mukozalar üzerindeki bir yaradan girer. Basil girdiği noktada yerleşip kalır fakat zehiri kana karışarak merkez sinir sistemine ulaşır. Zehir bir kere sinir sistemine yerleşince panzehir tarafından yok edilmesi çok zorlaşır; kanda bulunduğu sırada kolaylıkla yok edilebilir. Bu zehir soğancığın hareket nöronlarını uyarır; bunun sonucunda çizgili kaslarda kasılma meydana gelir. Birkaç saat ile yaklaşık olarak otuz günlük bir kuluçka devresinden sonra, hastalık çene kenetlenmesi, şiddetli baş ağrısı, aşırı duyarlılık, çırpınma (gövdenin bir yana doğru bükülmesi), yüksek ateş, kasların kasılması gibi belirtiler ile kendini gösterir.
Tetanosa karşı korunma şüpheli yaralarda antitetanos serumunun karından şırınga edilmesi ile sağlanır. Tedavi bol miktarda antitetanos serumu, antibiyotik ve ağrı dindirici ilaçlar verilmesine dayanır.
AĞRISIZ TETANOS
Kasılmalar sırasında ağrı duyulmayan, çok seyrek görülen bir tetanos halidir.