testiküler kanser sebep olanlar - Hasta Sözlük
Testis kanserinin nedeni henüz tam olarak bilinmemektedir. Ancak bazı faktörlerin bu hastalığa zemin hazırladığı söylenebilir: 1) kriptorşidizm (inmemiş testis), 2) ailede testis kanseri öyküsü, 3) kısırlık öyküsü. Testis kanseri özellikle 20-40 yaş arasındaki erkeklerde yaygındır ancak her yaşta karşılaşılabilir. İki ana testis kanseri türü vardır: 1) Seminom: yavaş ilerler ve lenf nodlarına sıçrayabilse de genellikle sadece testisleri tutar. 2) Seminom dışı (non-seminom): Seminomdan daha sık görüestis kanserinin tedavisinde cerrahi yaklaşım, kanserli dokunun ve etrafındaki lenf nodlarının çıkarılmasını öngörür.