tenisçi dirseği nasıl bir hastalıktır - Hasta Sözlük
Tenisçi dirseği, dirseğin dış tarafındaki kemik çıkıntıda ağrı ve hassasiyetle karakterize bir hastalıktır. Tenisçi önkol kaslarının fazla kullanılmasından kaynaklanan bir durumdur. Bu kaslar aşırı kullanıldıklarında kirişlerde reaksiyon ve ödem, tekrarlayan küçük yırtıklar ve ağrı oluşur.Tenisçi dirseğine neden olan aktivitelere, tenis, marangozluk, uzun süre klavye ile yazı yazmak ve örgü örmek örnek olarak verilebilir.Tedavide ağrı geçinceye kadar, dirseğe 2-3 gün süreyle 3-4 saatte bir 20-30 dakika buz uygulanması, dirseklik ve ağrı kesici ilaç kullanılması önerilir.Karpal tunel sendromu, bileğin aşırı kullanımına bağlı elde ve kolda ağrı ve uyuşuklukla seyreden bir rahatsızlıktır. Karpal tünel bilekte sekiz küçük kemiğin ve çeşitli bağların oluşturduğu bir geçittir ve bu geçitten yaklaşık dokuz tendon geçer. Bu geçitin içinde elin bir bölümünün duyusunu ve hareketini sağlayan median sinir de yer alır. Tünelin içinde yer alan yapıların genişlemesi ile median sinir baskı altında kalır ve hasta parmaklarında, bileğinde ve kolunda ağrı, uyuşma ve karıncalanma hisseder.Tedavide şikayetleri hafif olan hastalara konservatif bileklik kullanılır. B-6 vitamini şikayetlerde gerileme sağlayabilir. Karpal tünel içine kortizon enjeksiyonu da mümkündür. Bu tedavilerle iyileşme sağlanamazsa karpal tünel cerrahi operasyonla gevşetilir.