tendon kılıfı enflamasyonu hakkında bilgi - Hasta Sözlük
Tedavi, tenosinovite yol açan nedene bağlıdır. Enfeksiyöz olmayan tenosinovit tedavisinde amaç şişlik ve ağrıyı azaltarak tendonun serbestçe hareket etmesini sağlamaktır. Tedavide, 1) istirahat, 2) fizik tedavi, 3) sıcak veya soğuk kompres, 4) nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar, topikal ağrı kesiciler ve kortikosteroidler kullanılır. Bakteriyel enfeksiyon varsa, antibiyotikler kullanılır. Son olarak, gerektiği takdirde tendonu kalıcı hasarlardan kurtarmak için cerrahi girişim gerekli olabilir.