Temiz Su Bir Çocuğun Gelişimi İçin Çok Önemlidir - Hasta Sözlük
Temiz Su Bir Çocuğun Gelişimi İçin Çok Önemlidir

Sadece daha küçük olmanın dışında, çocukların vücutları bir yetişkininkinden gerçekten oldukça farklıdır.

Yetişkinleri hastalıklardan korumaya yardımcı olan önemli savunma sistemlerinin çoğu çocuklarda tam olarak geliştirilmediği için - kanserojenlere - kurşun ve su kaynaklı parazitlere yetişkinlere göre çok daha duyarlıdırlar. Tıpkı ilaçların ve diğer kimyasal bileşiklerin çocukları yetişkinlerden farklı şekilde etkilemesi gibi, hava-içme suyumuzdaki ve yiyeceklerimizdeki kirleticiler de etkilidir.

Ne yazık ki havadaki toksinler konusunda yapabileceğimiz çok az şey var ve tüm organik yiyecekleri elde etmek zor olabilir. Bu da sadece suyun önemini saflığını, daha da önemli hale getirir. Su, vücudun bu toksinleri atmanın tek yoludur ve su ne kadar safsa bu zararlı bileşikleri vücuttan toplama ve temizleme kapasitesi o kadar yüksek olur. Temiz olan su, bir çocuğun savunmasının güçlenmesine ve daha iyi performans göstermesine yardımcı olur; kırılgan gelişen yıllarda ihtiyaç duydukları korumayı onlara verir.

Suyun Çocuklarda Bağışıklık Sistemine Faydası
Bir çocuğun bağışıklık ve detoksifikasyon sistemleri hala ergenlik çağının ilk yıllarında gelişmektedir. Çocukluk yıllarında içme suyunda çok miktarda klor, toksik kimyasallar ve kurşuna maruz kalmak, sonraki yıllarda hastalık risklerinin artması ve öğrenme bozuklukları ile ilişkilendirilmiştir. Yakın tarihli bir çalışma, daha yüksek kan kurşun seviyelerine sahip çocukların, düşük kan kurşun seviyeleri olan çocuklardan önemli ölçüde daha yüksek sorunlu davranış oranına sahip olduğunu göstermiştir. Bu çalışma, çocukluk yıllarında kurşuna aşırı maruz kalmanın dünyadaki çocuk suçluluğunun yaygınlığı üzerinde yaygın bir etkiye sahip olabileceği inancını desteklemektedir.

Klor ‚kurşun‚ herbisitler ‚pestisitler ve diğer birçok kirletici madde gibi kimyasalların bir karışımı, su kaynaklarımızda‚ ve birçok şişelenmiş suda yaygın olarak bulunur. Su kaynaklı kimyasalların bu eser seviyelerinin insanlar ve özellikle küçük çocuklar üzerinde olumsuz sağlık etkileri olduğu belgelenmiştir.

Ne yazık ki, bu toksinlerin ne kadar ve hangi seviyelerde içme suyumuzda bulunmasına izin verildiğini belirleyen sağlık standartları, yetişkinler üzerindeki potansiyel etkilere dayanmaktadır. Bu "Maksimum Kirletici Düzeyleri" aynı zamanda bir seferde yalnızca bir kimyasala maruz kaldığımız yönündeki yanlış varsayıma da dayanmaktadır. Musluk suyunda genellikle birkaç düzine farklı toksik kimyasalın izlerini buluruz.

Çocukluk Döneminde Temiz Suyun Hastalıklar Üzerindeki Etkisi
Çocukluk çağındaki Astım ‚Kanser‚ Lösemi ve bağışıklık bozuklukları son on yılda artış göstermiştir. Pek çok uzman ve araştırma, bunun kısmen çocukların çevresel toksinlere maruz kalması ve detoks yapma yeteneklerinin azalmasından kaynaklandığını öne sürüyor. Temiz su çocuğun bağışıklık sistemini geliştirmesinde ve vücudunun toksinlerden kurtulma yeteneğinde önemli bir rol oynar.

Bir çocuk, vücut ağırlığının kilogramı başına bir yetişkine göre 3 kat daha fazla su tüketir ‚böylece sularında daha fazla kimyasal madde alırlar‚ ve gelişmekte olan vücutları, sert etkilere karşı çok daha duyarlıdır.

Temiz ve sağlıklı su alımının artması, çocuklarımız için sağlığı geliştirmeye yardımcı olmanın en kolay ve en iyi yollarından biridir.

Çocukluk çağı astımı ve diğer birçok hastalık, bir çocuğun klor ve diğer kimyasallara içme ve musluk suyu ile duş alma yoluyla maruz kalma düzeyiyle doğrudan bağlantılıdır.