tanzimat - Hasta Sözlük
Devletin başlattığı bir modernleşme hareketi olan Tanzimat'ın aydınlar tarafından benimsenmesi 1856'dan sonra görülmeye başlanmıştır. Divan-ı Hümayunun karşısında, kanunun mutlak egemen olduğu bir zihniyeti temsil eden Babıali aydınların sesini yükseltmesini sağlayarak modernleşme düşüncesini halka indirmiştir. Tanzimat'ta sokağın rol oynamaya başlaması gazetenin, tenkidin, halk sesinin yeni zihniyeti savunmaya başlaması ile doğmuştur.