spastik kolon - Hasta Sözlük
tehlikeli olmayan bir bağırsak sorunudur. dışkıda değişiklik ve mide çevresinde ağrı görülebilir. kadınlar erkeklerden daha fazla etkilenir ve yaygın görülen bir hastalıktır. bu hastalıktan ve düzensiz bağırsak hareketlerine sebep olabilir.