sodoku hastalığı nedir - Hasta Sözlük
Kesin teşhis, ateş sırasında hastadan alınan kanın mikroskopla incelenmesiyle mümkündür. Eğer Spirillum veya Streptobacillus görülürse hasta sodokuya yakalanmış demektir. Ön tedbir olarak hastalığı aşılayan farelerin yok edilmesi gerekir. Tedavi hastaya antibiyotikli veya arsenobenzollü ilaçlar verilmesine dayanır.
Fare veya başka bir kemirici hayvanın ısırmasıyla insanlara geçen bir hastalık. Fare ısırığı hastalığı olarak da adlandırılır. Hastalığa Spirillum minus ve Streptoba cülus moniliformis adındaki mikroplar yol açar.
Sodoku hastalığı dünyanın bütün ülkelerinde görülmekle birlikte, az rastlanan bir hastalıktır. Japonya ve öteki uzak doğu ülkelerinde (Çin, Filipinler. Endonezya, Malezya, vb.) daha yaygındır.
Farelerin bulunduğu ortamda yaşayanlar (köylüler, depo işçileri) yani, ısırılma olanağı daha fazla bulunanlar bu hastalığa daha kolay yakalanırlar. 10-20 gün süren bir kuluçka döneminden sonra hastada yüksek ateş (40°C) titreme ve bilinç kaybolması görülür. Eğer hastalığa Spirillum minus yol açmışsa farenin ısırdığı yer kızarır, şişer, acı verir. Hastalığa Streptoba cillus maniliformis yol açmışsa yara kısa zamanda iyileşir.
Spirillum minusun yol açtığı sodokuda ateş gittikçe yükselir. Ayrıca lenf damarları yangılanması ve lenfoademit oluşur. Streptoba cülus maniliformisin yol açtığı sodokuda ise ateş inip çıkar ayrıca lenfoadenit, baş ağrısı, kusma, artrit oluşur.