siyalotiyaz ne demektir - Hasta Sözlük
Götürücü kanalı kapatan tükürük taşı tükürüğün birikmesine ve ağız boşluğuna akamamasına yol açar. Bu tıkanma sonucunda da kistler ve salgıbezlerinde abseler oluşur.
Tükürük salgıbezinin götürücü kanalında çok küçük taşların oluşması. Taşlardan tanesi büyüklüğünde ve koyu sarı renktedir. Mineral tuzlardan oluşan taşlar organik maddelerin (kolesterin, mikrop) çekirdeklerinin çevresinde toplanırlar. Tükürükte taşların oluşmasına yapısal elverişlilik etken olur.