sitrin nedir - Hasta Sözlük
Sindirime ve zihinsel fonksiyonlara yardımcı olur. Özgüveni arttırır. sarı renkli kuvars taşının adı.. solar plexus çakrasıyla ilişkilidir.bundan dolayı korku ,endişe gibi duyguları yoketmede kullanıldığı söylenir.cilt sorunlarına tedavi etmede kullanılır.içinde bir iki gün sitrin bekletilen masaj yağı ile yapılan masajın hem cilt sorunlarının tedavisinde yardımcı olacağı hem de solar plexus dan kaynaklanan sıkıntıları yok edeceğine inanılır.