sırt fıtığı ve kanal darlığı nedir - Hasta Sözlük
Torakal omurga, göğüs kafesi bölgesinde yer alan 12 adet omurdan oluşur. Omurgadaki tüm disk hernilerinin yaklaşık %0,25-0,75’i bu bölgededir. Düşük görülme sıklığı, torasik bölgenin biomekanik olarak stabilitesine ve daha az hareketli bir bölge olmasına bağlıdır. Fıtıkların ’i 30-50 yaşları arasında arasında görülür. Travma öyküsü olguların ’inde ortaya konulabilir. Hastalarda oluşan disk yüksekliğinin kaybı, kifotik deformitenin ilerlemesine neden olur.Bu bölgedeki omurlar arasında göğüs kafesi bölgesine yayılan sinir kökleri çıkar ve fıtıklaşan diskin basısına bağlı dermotamal ağrı olarak adlandırılan kaburgalarımız boyunca oluşan ağrı ve yanma hissi oluşur. Hastalarda görülen en sık belirtiler, dermatomal ağrı ve duyusal değişiklikler yanında alt ekstremitelerde hareket ve his kayıplarındır.Öncelikli tedavi uygun ilaçları kullanılması ve istirahatle ağrının giderilmesi ile başlar. Fizik tedavi uygulamaları bu konuda faydalı olabilir.Şikayetleri geçmemesi ve ilerleyici bir karekter kazanması cerrahi olarak diskin çıkartılmasını gerektirir. Mikroskopik ya da endoskopik yöntemlerle bası yapan disk materyalinin çıkartılması mümkündür.