siroz nedir - Hasta Sözlük
belirtiler
erken dönemlerde genelde herhangi bir şikayete rastlanmaz. ancak karaciğer hücreleri öldükçe, organ sıvı tutulumunu düzenleyen ve kan pıhtılaşmasını sağlayan proteinleri daha az üretmeye başlar ve bilirübin maddesini işleme kabiliyeti kaybolur. bunların sonucunda meydana gelen belirti ve bulgular şunlardır:
- halsizlik
- iştah kaybı
- bulantı ve kusma
- güçsüzlük
- kilo kaybı
- bacakarda ve karında sıvı birikimi
- artmış kanama ve çürükler
- sarılık, deride ve gözlerde sararma
- kaşıntı
hasar arttıkça, karaciğer kanı temizleyememeye başlar ve birçok ilacı daha az işleyebilir hale gelir, böylece ilaçarın etkinliğinde artış meydana gelir. artan toksik (zehirli) maddeler özellikle beyinde birikir. bunlara bağlı gelişen belirtiler:
- ilaçlara hassasiyetin artması
- kişilik ve davranış değişiklikleri, bunalr zihin bulanıklığı, boş bakışlar, unutkanlık, konsantre olamama veya uyku düzensizlikleri,
- şuur kaybı
- koma
nedbe dokusu oluşumu, aynı zamanda kan akımını etkiler ve karaciğer toplar damarındaki basınç artar; bu duruma portal hipertansiyon adı verilir. mide ve yemek borusundaki kan damarları genişler ve vücut bu bölgelerde yeni damarlar oluşturarak karaciğere uğramadan kanı geçirmeye çalışır. bu damarlara varis adı verilir ve duvarları daha incedir. bunlardan herhangi birisi hasara uğrarsa meydana gelen kanama saatler içerisinde ölümle sonuçlanabilir. eğer kan kusmaya başladı iseniz, hemen acil servise müracaat edin.
tanı
doktorunuz normal bir anamnez ve fizik muayene yapacaktır. doktorunuz karaciğerin işlevlerini değerlendirmek amacı ile çeşitli kan testleri isteyebilir. karaciğerin bilgisayarlı tomografisi, ultrason veya radyoizotop ile karaciğer görüntülenebilir. siroz tanısını kesinleştirmek için biyopsi yapılabilir.
siroz sürekli ilerleyen bir hastalıktır, geri döndürülemez veya tedavi edilemez. ancak meydana gelen hasar ve belirtiler tedavi ile durdurulabilir veya yavaşlatılabilir.
sirozdan korunmak için yapılacak en iyi şey aşırı alkol tüketiminden uzak durmaktır. eğer karaciğerle ilgili herhangi bir probleminiz varsa alkolden tamamen uzak durmanız gerekir. ayrıca hepatit b ve c den korunmak, uyuşturucu kullanmamak, güvensiz seksten ve çok eşlilikten kaçınmak korunmada alınacak önlemler arasında sayılabilir. dövme vs yaptıracaksanız kullanılan aletlerin steril olduğundan emin olun. sağlık personeli iseniz hastaların kan örneklerine maruz kalabileceğinizi unutmayın ve bu konuda dikkatli olun. hepatit-b aşısı olun, 3 doz yapılan aşı koruma sağlar.
tedavi
tedavi sirozun nedenine ve evresine bağlıdır. meydana gelen karaciğer hasarı geri döndürülemeyeceğinden, tedavide amaç hastalığın ilerlemesini durdurmak ve meydana gelebilecek diğer komplikasyonları önlemektir.
nedenden bağımsız olarak tüm siroz hastaları, alkolden uzak durmalı ve karacieğeri etkileyebilecek ilaçların kullanımı konusunda kontrollü olmalıdırlar (asetaminofen gibi). allta yatan hastalığın da tedavisi yapılacağından tedavi protokolleri farklılık gösterebilir.
tedavinin odak noktası genelde komplikasyonlardır. sıvı birikmesini önlemek için az tuzlu diyet veya diüretik ilaç kullanımı önerilebilir. toksik maddelerin vücuttan hızlıca atılması için laksatif (dışkıyı arttırıcı ve kolaylaştırıcı) ilaçlar kullanılabilir. kaşıntı ve enfeksiyonlara yönelik tedavi verilebilir. yine portal hipertansiyon için tedavi düzenlenebilir.
kanayan varisler çeşitli şekillerde tedavi edilebilir. bunlar arasında damarın bağlanası, balonla sıkıştırılması veya skleroterapi sayılabilir. skleroterapide, damar içine kimyasal bir madde verilir ve damarın kuruması sağlanır. transjugular intrahepatic portosystemic shunt (tips) yönteminde kan için yeni-yapay bir yol yapılır ve varislerdeki kan basıncı ortadan kaldırılır.
eğer karaciğer hasarı ileri derecede ise tek tedavi yöntemi karaciğer naklidir. nakil yapılan hastaların -90 ı yaşamaktadır, ve bağışıklık sistemini ibaskılayan siklosporin gibi ilaçlar sayesinde yeni karaciğer bağışıklık sisteminin saldırılarından korunmakta ve yaşam süreleri uzamaktadır.
erken dönemde tanı konabilen hastalarda sonuç son derece başarılıdır. bu hastaların çoğu uzun yıllar normal bir hayat sürmektedirler. ancak alkol kullanımına son vermeyen alkolik sirozlularda ve ilerlemiş hastalarda sonuç iyi değildir. bu hastalarda kanamalar veya beyin fonksiyonlarının kaybı sonucu ölüm meydana gelir. sirozlu hastalarda enfeksiyon gelişme riski ve böbrek yetmezliği gelişme riski artmıştır.
siroz; normal karaciğer hücrelerinin yerine skar (nedbe) dokusunun oluştuğu duruma verilen isimdir, ve bu durum karaciğerin tüm fonksiyonlarında azalmaya neden olur. ilerlemiş hastalarda, hasar o kadar ciddidir ki, tek çözüm yolu karaciğer naklidir. siroz abd deki en sık ölüm nedenleri arasında sekizincidir ve her yıl 25 bin kişinin ölümüne neden olur. ve yine binlerce kişinin karaciğerinin normal fonksiyonları yapma kabiliyetinde yavaş yavaş azalmaya neden olur.
sirozun çok sayıda nedeni vardır. abd ve avrupada, en sık nedenler; aşırı alkol tüketimi ve kronik hepatit-c virüs enfeksiyonudur.
alkolik siroz, 10 veya daha fazla yıl süresince aşırı alkol tüketimi soucunda meydana gelir. ancak sosyal içicilerde de (toplumsal olaylarda (toplantı, eğlence gibi) alkol tüketen kişiler) siroz meydana gelme olasılığı vardır. alkolün karaciğer hücreleirne toksik etkisi vardır. neden bazı insanların alkolün zararlı etkilerine daha dayanıklı olduğu bilinmemektedir, ancak kadınlar erkeklerden daha az alkol tüketseler de alkolik siroza yakalanaya daha yatkındırlar.
kronik hepatit-c enfeksiyonu, karaciğer hücrelerinde inflamasyona neden olmakta ve sonuçta siroz gelişebilmektedir. kronik hepatit-c hastası olan her 5 kişiden birinde 20 yıldan sonra siroz gelişmektedir. kronik hepatit-b, benzer şekilde karaciğer hasarı yapmaktadır ve dünyada sirozun en sık nedenidir. hepatit-d sadece hepatit-b hastalarında rastlanmaktadır.
sirozun daha nadir nedenleri arasında karaciğer hücrelerini veya safra kanallarını tutan otoimmün hastalıklar, ilaçlara bağlı şiddetli yan etki gelişimi, çevresel zehirlere uzun süre maruz kalma, genelde tropikal bölgelerde bulunan bakteri ve parazitler, karaciğer konjesyonu (sıvı birikimi denilebilir) ile birlikte olan kalp yetmezliği atakları. diğer bir neden de alkole bağlı olmayan steatohepatittir; bu durumda karaciğerde yağlanma ve bunu takiben nedbe dokusu oluşumu meydana gelir.
nadir görülen bazı kalıtsal hastalıklar da siroza neden olabilir. bu hastalıklar; hemakromatozis (karaciğer ve diğer organlarda aşırı demir birikimi), wilson hastalığı (anormal miktarda bakır depolanması), alfa-1 antitiripsin eksikliği (karaciğerdeki özel bir enzim eksikliği).