siprofloksasin - Hasta Sözlük
bir dizi bakteriyel enfeksiyonun tedavisinde kullanılan bir antibiyotiktir. Bunların arasında kemik ve eklem enfeksiyonları, karın içi enfeksiyonları, belirli tipte enfeksiyöz diyare, solunum yolu enfeksiyonları, cilt enfeksiyonları, tifo ateşi ve idrar yolu enfeksiyonları bulunur