sinir hastalığı nedenleri ve tedavisi - Hasta Sözlük
Bazı maddeler, sinir akımının geçişini sinir düğümlerinde durdurur; bunlar gangliyoplejik maddelerdir. Nikotin (ileri derecede zehirli olduğu için kullanılmaz), lobelin, spartein ve özellikle fenotiyazin türevleri (kloropromazin v.b.) bu cins ilâçlardandır. Ayrıca yaşatkan sinir sistemi bozuklukları, bu sistemin bazı kısımları (atardamar çevresi ağları, sinir düğümleri, hattâ bazı sinir kökleri) cerrahi yoldan kesilip çıkarılarak tedavi edilir.