siklooksijenaz ilaçları - Hasta Sözlük
COX enzim aktivitesi ile membran fosfolipitlerinden prostaglandin sentezine giden yol kontrol edilmekte olup bu enzimin NSAİ ile inhibisyonu yoluyla prostaglandin sentezinin, lipoksijenaz yolu ile ise lökotrienlerin sentezi inhibe edilmektedir. İnflamasyonun inhibisyonunda klasik NSAİ'ların baskıladığı başlıca yol COX inhibisy NSAİ’lerin Genel Etki Mekanizmaları: COX inhibisyonu, prostoglandin sentezinin baskılanmasıLipoksijenaz inhibisyonu: Lökotrien sentezinin baskılanması
Süperoksit üretiminin baskılanması