şifalı bambul otu - Hasta Sözlük
Havadaki yüksek ısı. Hamam. Sıcak yer. Isısı yüksek olan, çok ısınmış. Yakmayacak derecede ısısı olan, yakmayacak kadar ısı veren, soğuk karşıtı. Dostça olan, Ilıman: Sıcaklığı çok yüksek veya çok düşük olmayan (yer, iklim), mutedil.
Bölge: Sınırları idari, ekonomik birliğe, toprak, iklim ve bitki özelliklerinin benzerliğine veya üzerinde yaşayan insanların aynı soydan gelmiş olmalarına göre belirlenen toprak parçası, mıntıka. Vücut yüzeyinde sınırları belli herhangi bir bölüm, nahiye.Otsu: Ot gibi olan, gövdesi odunlaşmayan, kısa ömürlü (bitki), otsul.
Bitki:Bulunduğu yere kök vb. organlarıyla tutunan, çoğunlukla fotosentez sonucu yaşam için gerekli bileşenleri oluşturan, birçoğu spor veya tohum aracılığıyla döl vererek çoğalan bir veya çok yıllık, otsu, odunsu canlıların genel adı, nebat.