septisemi nedenleri - Hasta Sözlük
Hastanın ateşi 40-41°'ye kadar çıkar. Titreme ve terleme görülür. Deri üzerinde, kızamık hastalığında görülenlere benzer kırmızımsı veya kanama durumu varsa siyahımsı lekeler oluşur. Dilde kuruluk, pas görülür. Hasta iştahtan kesilir. Bazen ishal veya kabızlık olur. Septisemi lohusalık sırasında olursa peritonite yol açabilir. Genellikle karaciğer ve dalak ele gelecek kadar büyürler.
Ayrıca belirgin denebilecek bir sarılık da oluşabilir. Sinir sistemi bozuklukları (derin uyku hali, baş ağrısı, çırpınma, daha ağır durumlarda delirium hali ve menenjit belirtileri); dolaşım sistemi bozuklukları (kollaps, ivegen endokardit, miyokardit, arterit, filebit); solunum sistemi Bozuklukları (bronşit, akciğer abse ve kangreni, plevra yangısı); böbrek bozuklukları (sidikte kan ve albümin bulunması) görülür. Kemikler de etkilenebilir (osteomiyelit, vb.) Kan laboratuvarda tahlil edilirse alyuvarların azaldığı, akyuvarların arttığı (ağır durumlarda azaldığı) da görülür. Antibiyotiklerin kullanılması ile septiseminin tedavisi oldukça kolaylaşmıştır.
Mikropların kana karışması ve burada kendilerine uygun bir ortam bularak çoğalmaları sonucunda ortaya çıkan durum. Bunun sonucu olarak, yüksek ateş, bitkinlik gibi septisemiye özgü belirtiler görülür. Septiseminin oluşmasında mikroplar tarafından üretilen zehirler de etkili olur. Septisemiyi bakteriyemi ile karıştırmamak gerekir.
Bakteriyemi, mikroplu bir hastalık sırasında kanda geçici olarak bakteri bulunmasıdır. Septisemide ise bakteriler kanda sürekli olarak bulunurlar. Hızla çoğalarak bütün organizmayı etkilerler. Böylece septisemi bakteriyemiyi de içerir; bakteriyemi ise septisemi değildir.
Septisemiye genellikle streptokoklar, stafilokoklar, pnömökoklar, gonokoklar, kolibasilleri yol açarlar. Daha önce hastalık belirtisi göstermeyen bir kimsede oluşan septisemiye birincil septisemi denilir. Daha önce hasta olan bir kimsede oluşan septisemiye ise ikincil septisemi denilir. Eğer iki veya daha fazla türden mikrobun (örneğin streptokok ve stafilokokların birlikte görülmesi) etkisiyle oluşursa, karma septisemi adını alır.
Ayrıca septisemi mikroplar dışarıdan alınmışsa (mikroplu yaralar vb.) dış; iç organlardaki bir hastalığın (orta kulak yangılanması, iç organların damarlı çeperlerinin yangılanması vb.) sonucu ise iç; kökeni bilinmiyorsa bilinmeyen kökenli olarak üçe ayrılır. Septisemi hızla veya ağır ağır ilerleyebilir.