sasilik nedir - Hasta Sözlük
şaşılığın tedavisi, duruş anormalliklerinin şekline ve nedenine yöneliktir. tedavide, kırılma kusurunun gözlükle düzeltilmesi, bir gözün bantla kapatılması, şaşılık sapma açısının prizmalarla düzeltilmesi, uygun alet ve apareyler kullanılarak özel görme çalışmaları gibi yöntemler uygulanır. bazı vakalarda durumun ameliyatla düzeltilmesi gerekmektedir.
göz küresini oynatan kasların fazla ya da az ça1ışması sonucu beliren bir göz bozuk1uğudur. şaşı1ık nedenleri, tek taraflı görme zayıf1ığı ya da tek taraflı kırma bozukluğu olabilir. şaşı1ık genellikle yakını görememeyle ilgili bir bozukluk o1duğundan, çoğu kez yakına bakarken ortaya çıkar. tek yanlı görme zayıf1ığı ya da kırma bozuk1uğu tek taraflı şaşı1ığın oluşumuna neden olur.

genellikle çocukluk dönemlerinde ortaya çıkan şaşılık, içe doğru şaşılıktır. çocuk, yakına bakmaya ça1ıştığı zaman gözler içeri doğru kayar.