sarkoidoz rahatsızlığı nedir - Hasta Sözlük
Sarkoidoz başta akciğerler olmak üzere birçok organda tutuluma yol açabilen bir hastalıktır. Kadınlarda erkeklere göre daha sıktır ve en çok 20-40 yaş arasında rastlanır. Kadınlarda 50-60 yaşlar tutulumun ikinci en sık rastlandığı zaman aralığıdır. Sarkoidoz çoğu zaman başka bir nedenle çekilen bir akciğer filmi sayesinde tesadüfen ortaya konur. Hastaların byüyük çoğunluğu sigara içmeyen kişilerdir. Nedeni bilinmiyor.Sarkoidoz 100 seneden fazla zamandır bilinen bir hastalık olmasına karşılık kesin etkeni belli değildir. Hastalığın, bağışıklık sisteminin tüberküloz mikrobuna ya da diğer bakteri ve virüslere ya da bazı inorganik tozlara karşı bir reaksiyon göstermesiyle oluşmuş olabileceği araştırılıyor. Berilyum madeni ile çalışan uçak ve silah endüstrisi işçilerinde sarkoidoza çok benzeyen bir hastalık tablosu görülür.Sarkoidoz bulaşıcı bir hastalık değildir.Genetik geçişinin nasıl olduğu bilinmemekle beraber bazı ailelerde daha sıktır.Hastalığın Türkiye’ deki görülme sıklığı konusunda kesin bir bilgi yoktur.Hastalık, ani olarak başlayabildiği gibi sinsi bir seyir de gösterebilir.