sağırlık-dilsizlik - Hasta Sözlük
Genellikle frengi zehirlenmesi sonucunda oluşur. Mikrop annenin organizmasından plasenta kanalıyla dölüte ulaşır. Duyma aygıtının dış (iç ve orta kulak) ve merkez (beyin ses merkezleri) organlarında ağır bozukluklara yol açar. Bunun sonucunda da sağır dilsizlik oluşur. Bu tür sağırlığa, örneğin gebelik sırasında annenin kızamıkçığa tutulması gibi başka hastalıkların yol açtığı zehirlemeler de etken olabilir.
TRAVMANIN YOL AÇTIĞI SAĞIRLIK
Doğum sırasında dölütün kafasının sıkışmasının ya da ezilmesinin sonucudur.
DOĞUMDAN SONRA OLUŞAN SAĞIRLIK

Bebek 12-24 aylıkken başa gelen darbelerin veya ağır zehirlenmelerin (frengi, menenjit vb.) işitme aygıtının dış ve merkez organlarında yol açtığı tedavisi olanaksız etkilerin sonucudur.
Sağır dilsizlerin eğitimi sorunu ile XVI. yüzyıldan beri ilgilenilmektedir. Uzmanlar çeşitli yöntemlere baş vurarak bu sorunu çözmeye çalışmışlardır. Sağır dilsizler sesleri algılayamadıkları için konuşmayı kendi kendilerine öğrenemezler. Bu nedenle seslerin yapısı sağır dilsizlere başka yöntemlerle öğretilir. örneğin dudak hareketlerinin izlenmesi böyle bir hastaya sesler konusunda yeterli fikir vermektedir.
Sağır dilsizlerin gırtlak yapısı normal olduğundan, eğitim sonucunda istenilen sesleri çıkartabilirler, öte yandan son yıllarda sağırlığın hiç bir zaman tam olmadığı, örneğin amplifikatör gibi yardımcı araçların yardımıyla sağır dilsizlere bazı seslerin duyurulabileceği saptanmıştır.
Doğuştan veya doğumdan hemen sonra ortaya çıkan sağırlık sonucu dilsizlik. Örneğin küçük bir çocuk konuşmaya başlamadan önce sağır olursa sesleri algılayamadığı için bir tek sözcük öğrenemez.
KALITSAL DOĞUŞTAN SAĞIRLIK
Bazı ailelerde kuşaktan kuşağa baskın kalıtsal nitelik olarak ya da daha çok rastlandığı gibi çekinik kalıtsal nitelik olarak geçer. Beyin soğancığındaki bir yozlaşmanın ya da iç kulağın yetersiz gelişmesinin sonucudur.
KALITSAL OLMAYAN DOĞUŞTAN SAĞIRLIK