romatoid artrit nedir - Hasta Sözlük
Romatizmal hastalıklar içerisinde en sık görülenidir.Belirgin olarak el bileği ve el küçük eklemlerinde olan, ancak diğer eklemlerde de görülebilenağrı, şişlik ve hareket kısıtlılığı söz konusudur.Tedavisi geciken ya da uygun yapılmayan hastalarda eklemlerde deformiteler ve sakatlıklar gelişebilir.Romatoid artrit; özellikle el ve ayakların küçük eklemlerini tutan iltihaplı bir eklem romatizmasıdır.Hastalık seyrinde tutulan eklemelerde şekil ve fonksiyon bozuklukları ortaya çıkabilir. Eklem tutulumuna ek olarak iç organ tutulumu da görülebilir.Romatoid artirit; 20-40 yaş arası kadınlarda daha sık görülmekle birlikte herhangi bir yaşta ve erkeklerde de görülebilmektedir.Hastalıkta erken dönemde genellikle el ve ayak eklemlerinde ağrı, eklemde şişlik, hareket etmede zorluk şikayetleri görülür. Romatoid artiritte görülen ağrı özellikle dinlenme sonrası ortaya çıkar, eklem hareket ettikçe azalır. Sabahları 1 saatten uzun süren sabah tutukluğu görülebilir. Geç dönemde eklemde hareket kısıtlığı ve şekil bozuklukları ortaya çıkabilir. Hastalıkta ortaya çıkan şekil bozukluğu geri dönüşümsüzdür.Romatoid artrit gelişiminde genetik faktörlerin önemi büyük olmasına rağmen kesin nedeni belirlenmemiştir.