reflü tedavisi nasıl yapılır - Hasta Sözlük
Kimi zaman yaşam tarzı değişiklikleri ve ilaç ile hastalık kontrol altına alınabilir. Anti asit grubu içinde yer alan reflü ilacı mide asidini bastırırken, yemek borusunu da korur. Doktorunuz reflü ilaçlarıyla birlikte prokinetik ilaçlara da tedavide yer verebilir. Bu ilaçlar asidin yemek borusuyla mide arasındaki geçişi kolaylaştıran ilaçlardandır. Hastalığın tedavisinde kullanılacak ilaçlar hastanın şikayetlerini azaltıyorsa mide kapak mekanizmasını onarmak ve hastalığa sebep olan diğer bulguları ortadan kaldırmak için cerrahi müdahale yapılabilir. Ancak ilaç gereken etkiyi göstermiyor ve reflü hastasında bir iyileşme belirtisi görünmüyorsa; diğer hastalıklardan farklı olarak cerrahi operasyon yapılmaz. Bunun yerine reflü tanısı tekrar gözden geçirilerek, belirtileri ortaya çıkaran hastalığın reflü dışında bir hastalık olup olmadığı tekrar araştırılır.İlaç tedavisi ve diyetle birlikte hastalığın kontrol edilebildiği durumlarda, hastalığa sebep olan etkeni tamamen kaldırmak ve tekrar etmesinin önüne geçmek için cerrahiden yararlanılabilinir. Uzun süre devam ediyorsa barret özofagus olarak adlandırılan; yemek borusuyla midenin birleştiği mukozada oluşan hücresel değişim ileri zamanlarda kanser oluşumuna sebep olabilir. Mide fıtığı ve darlık gibi yapısal bir değişiklik söz konusu ise cerrahi müdahale ile tedavi gerçekleştirilir. En çok başvurulan reflü ameliyatı nissen fundoplikasyon olurken; bu ameliyat sayesinde yemek borusuyla midenin buluştuğu noktadaki kapak sistemi güçlendirilir. Bu ameliyat ile reflü ve aynı zaman mide fıtığı da tedavi edilir. Her hastalıkta olduğu gibi bu hastalığın tedavisinde de tetkikler çok önemlidir.