reflü hastalığı hakkında kısa - Hasta Sözlük
Gastroözefageal reflü hastalığı, en yaygın şikayetin reflü olmasından ötürü gastrik veya asit reflü hastalığı olarak adlandırılır. Bu belirtinin nedeni, mide asidinin özefagusa geri kaçarak yanma hissini oluşturmasıdır.