psikoz - Hasta Sözlük
kişi kendini dış dünyadan soyutlamış durumdadır. bu nedenle sosyal ilişkilerinde büyük problemler yaşar. her şeye bakış açısı değişen ve bundan dolayı anormal davranışlar sergileyen kişi kendi kendine bir dünya ve kendine ait norm değerleri oluşturur ve bunlarla hayatını sürdürür.